Ние, родените в Стара Загора

Българските граждани, Народът, сме истинския суверен на Република България. Политическата система в момента третира българския народ не като суверен, а като задължено лице. Затова тази платформа е от Граждани за Граждани. Тук партиите нямат място. Тук важен си ти - Гражданинът на Република България! Ти можеш да промениш системата!